Vi bruker informasjonskapsler og andre sporingsteknologier for å forbedre din nettleseropplevelse på nettstedet vårt, for å vise deg personlig tilpasset innhold og målrettede annonser, for å analysere nettstedstrafikken vår og for å forstå hvor våre besøkende kommer fra.
Kontakt Mentor BHT

Ønsker du et tilbud fra Mentor BHT?

Vi står klare til å bistå deg med å skape en frisk og trygg barnehage for store og små. Sammen kan vi skreddersy løsninger som passer dine behov og utfordringer, og bidra til trivsel og god helse i barnehagen.

Vårt team

Vi i Mentor BHT er stolte av vårt dedikerte og erfarne team av eksperter innenfor HMS og barnehage. Med en variert bakgrunn og spesialiserte ferdigheter, jobber vi sammen for å sikre en trygg og helsefremmende arbeidsplass for dine ansatte og barna i barnehagen.

Mentor BHT

Anne Marte Paulsen

HMS-rådgiver/fysioterapeut

Anne Marte arbeider med systematisk HMS-arbeid, sykefraværsoppfølging, rådgivning til leder og ansatte.

Anne Marte Paulsen

HMS-rådgiver/fysioterapeut
Anne Marte arbeider med systematisk HMS-arbeid, sykefraværsoppfølging, rådgivning til leder og ansatte. Hun bistår barnehagene med ekspertbistandsaker og kursing innen blant annet ergonomi, førstehjelp og beredskap. Anne Marte har lang erfaring fra arbeidsrettet rehabilitering og individuell oppfølging av sykemeldte samt arbeidsplassvurderinger. Anne Marte jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Bergen.

Natalie Saur

HMS-rådgiver/sykepleier

Natalie arbeider med systematisk HMS-arbeid, sykefraværsoppfølging, rådgivning til leder og ansatte og AKAN-arbeid.

Natalie Saur

HMS-rådgiver/sykepleier
Natalie arbeider med systematisk HMS-arbeid, sykefraværsoppfølging, rådgivning til leder og ansatte og AKAN-arbeid. Natalie har 20 års erfaring som sykepleier hvorav de siste 6 år fra bedriftshelsetjenesten. Hun holder førstehjelpskurs og bistår i ekspertbistandsaker. Natalie jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Oslo.

Steffen Roth

Spesialist i arbeids- og miljømedisin/bedriftslege

Steffen er spesialist innen feltet arbeidsmedisin og miljømedisin og jobber med å forebygge, redusere risiko for, og behandle sykdommer som kan oppstå i arbeidslivet og av miljøpåvirkning.

Steffen Roth

Spesialist i arbeids- og miljømedisin/bedriftslege
Steffen er spesialist innen feltet arbeidsmedisin og miljømedisin og jobber med å forebygge, redusere risiko for, og behandle sykdommer som kan oppstå i arbeidslivet og av miljøpåvirkning. Som bedriftslege i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste bistår han i faglig veiledning og oppdatering av de tema som omhandler helse og miljø på arbeidsplassen. Steffen har lang erfaring fra forskjellige bedriftshelsetjenester og ble spesialist i arbeids og miljømedisin i 2014. Han har bakgrunn fra klinisk arbeid på sykehus, juss, internasjonalt humanitært arbeid med flere organisasjoner og Forsvaret. Steffen jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Oslo

Lene Sjøvik Offstad

HMS-rådgiver/fysioterapeut

Lene arbeider med råd- og veiledning innen systematisk HMS-arbeid og jobber hovedsakelig med sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi og hun er sertifisert førstehjelpsinstruktør.

Lene Sjøvik Offstad

HMS-rådgiver/fysioterapeut
Lene arbeider med råd- og veiledning innen systematisk HMS-arbeid og jobber hovedsakelig med sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi og hun er sertifisert førstehjelpsinstruktør. Hun har lang erfaring fra arbeid i bedriftshelsetjeneste og fokuset har vært på helsefremmende arbeidsplasser og systematisk HMS arbeid. Lene har nylig gjennomført videreutdanning i Helse, miljø og sikkerhet. Bistår i ekspertbistandsaker. Lene jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Oslo.

Annette Johansen

Prosjektsekretær

Annette er administrativ støtte for daglig leder i PBL Mentor og avdelingsledere i PBL Mentor bedriftshelsetjeneste.

Annette Johansen

Prosjektsekretær
Annette er administrativ støtte for daglig leder i PBL Mentor og avdelingsledere i PBL Mentor bedriftshelsetjeneste. Barnehagene treffer henne når de ringer bedriftshelsetjenesten telefon og ønsker svar på spørsmål om kurspåmelding, kursavvikling og mye annet. Annette jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Oslo.

Lise Marie Grøttland Brox

HMS-rådgiver/sykepleier/HMS-verneingeniør

Lise arbeider som rådgiver innen systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid.

Lise Marie Grøttland Brox

HMS-rådgiver/sykepleier/HMS-verneingeniør
Lise arbeider som rådgiver innen systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid. Hun er opptatt av tilnærming, forståelse og god utøvelse av risikoanalyse og dokumentasjon. Hun arbeider med bruk av PBL Mentor HMS digitale dokumentasjonssystem og hun gir råd til de barnehagene som bruker ulike andre dokumentasjonssystemer. Etter over 30 år som sykepleier, og de ti siste årene innen bedriftshelsetjeneste, har Lise opparbeidet seg bred erfaring. Hovedsakelig arbeider hun med sykefravær, psykososialt arbeidsmiljø, seniorpolitikk, hygiene- og smittevern, førstehjelp og beredskap. Lise er tilknyttet bedriftshelsetjenestens kontor i Bodø.

Hanne Bjerke

Avdelingsleder

Hanne arbeider med systematisk HMS-arbeid, sykefraværsoppfølging, rådgivning til leder og ansatte, og AKAN-arbeid.

Hanne Bjerke

Avdelingsleder
Hanne arbeider med systematisk HMS-arbeid, sykefraværsoppfølging, rådgivning til leder og ansatte, og AKAN-arbeid. Hun underviser i systematisk HMS-arbeid og bruk av PBL Mentor HMS, hygiene og smittevern, trygg mat i barnehagen, sykefravær og nærvær, seniorpolitikk/ «midt i livet» og AKAN arbeid. Hanne har 8 års erfaring fra bedriftshelsetjenesten, og er spesielt opptatt av systematikk i HMS arbeidet, og hvordan jobbe med risikoforhold i barnehagen som påvirker de ansattes arbeidshelse og fravær. Bistår i ekspertbistandsaker. Hanne jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Oslo.

Katrine Skjetne

HMS-rådgiver/fysioterapeut

Katrine jobber med rådgivning og veiledning innen generelt HMS-arbeid og har jevnlig kontakt med kunder i sykefraværsoppfølging og ved konflikthåndtering.

Katrine Skjetne

HMS-rådgiver/fysioterapeut
Katrine jobber med rådgivning og veiledning innen generelt HMS-arbeid og har jevnlig kontakt med kunder i sykefraværsoppfølging og ved konflikthåndtering. Hun underviser i ergonomi og har som fysioterapeut bred erfaring med individuell oppfølging og arbeidsplassvurderinger knyttet til muskel/skjelettplager. Hun holder også våre populære førstehjelpskurs og HMS grunnkurs. Katrine har fem års erfaring fra tidligere arbeid med helsefremmende aktiviteter på jobb og har vært ansatt i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste siden 2017. Hennes målsetning er at ledere og ansatte skal bli kjent med hvordan trivsel, mestring, rolleforståelse og god og støttende ledelse påvirker kroppen og hodet – og omvendt! Bistår i ekspertbistandsaker. Katrine jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Oslo.

Anette Grainger

Spesialist i helse- og miljøarbeid, ergonomi og arbeidshelse

Fysioterapeut med spesialisering innenfor arbeidshelse og ergonomi, MNFF.

Anette Grainger

Spesialist i helse- og miljøarbeid, ergonomi og arbeidshelse
Fysioterapeut med spesialisering innenfor arbeidshelse og ergonomi, MNFF. Tilleggsutdannelse innen konfliktarbeid og mekling, samt Master i ledelse, strategi og økonomi (E-MBA). Anette har ansvar for oppdrag innen ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, sykefraværsoppfølging, HMS- opplæring og risikovurderinger. Sertifisert faktaundersøker (mobbe/trakasseringssaker). Deltaker i arbeidsgruppe for IA-bransjeprogram barnehage. Bistår i ekspertbistandsaker. Anette jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Stavanger.

Anne-Lise Hole Blakstad

HMS-rådgiver/sykepleier

Anne-Lise arbeider med systematisk HMS-arbeid, hovedsakelig sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, psykososialt arbeidsmiljø og AKAN-arbeid.

Anne-Lise Hole Blakstad

HMS-rådgiver/sykepleier
Anne-Lise arbeider med systematisk HMS-arbeid, hovedsakelig sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, psykososialt arbeidsmiljø og AKAN-arbeid. Hun har lang erfaring fra arbeid i bedriftshelsetjeneste, blant annet fra Orkla og AS Norske Shell. Det siste året har hun arbeidet i Synergi Helse. Videre har hun studert arbeids- og organisasjonspsykologi. Anne-Lise jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Oslo.

Hanne Kvaløsæter

Spesialist i Ledelse og arbeidsmiljø

Hanne har ledelse og psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø som sitt fagområde.

Hanne Kvaløsæter

Spesialist i Ledelse og arbeidsmiljø
Hanne har ledelse og psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø som sitt fagområde. Hun jobber også med rådgivning og undervisning knyttet til Jungiansk Type Index, systematisk HMS arbeid, sykefraværsoppfølging etc. Hanne er utdannet barnehagelærer og har videreutdanning i HMS. I tillegg har Hanne en mastergrad i personalledelse/HRM der hun har forsket på psykososiale trivselsfaktorer i barnehagen. Hun har jobbet i de fleste roller innenfor barnehagesektoren, så det er få som kjenner barnehagens hverdag like godt som Hanne. Hanne jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Bodø.

Frøydis Våge

Avdelingsleder

Frøydis jobber med rådgivning og veiledning innen generelt HMS-arbeid, ergonomi og sykefraværsoppfølging.

Frøydis Våge

Avdelingsleder
Frøydis jobber med rådgivning og veiledning innen psykososialt arbeidsmiljø, ledelse, ergonomi og sykefraværsoppfølging. Hun har lang erfaring innen disse fagfeltene. Frøydis er ergoterapeut. Hun er også utdannet kognitiv terapeut og har videreutdanning i arbeids- og organisasjonspsykologi, samt relasjonsledelse. Bistår i ekspertbistandsaker Frøydis jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Bergen.

Kjetil Landsverk

HMS-rådgiver/fysioterapeut

Kjetil jobber med rådgivning og veiledning innen generelt HMS-arbeid og ergonomi.

Kjetil Landsverk

HMS-rådgiver/fysioterapeut
Kjetil jobber med rådgivning og veiledning innen generelt HMS-arbeid og ergonomi. Barnehagene treffer ham gjerne i forbindelse med fysioterapirelaterte oppgaver som individuell oppfølging og arbeidsplassvurderinger, samt sykefraværsoppfølging. Han underviser også i ergonomi, stressmestring og førstehjelp. Han er også en av foredragsholderne på vårt populære HMS kurs. Kjetil har fem års erfaring fra privat praksis hvor han i hovedsak jobbet med muskel- og skjelettplager. Han har også jobbet som bedriftsfysioterapeut. Kjetil jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Oslo.

Johanne Lie-Berland

HMS-rådgiver/fysioterapeut

Johanne jobber med rådgivning, veiledning og kursing innen generelt HMS-arbeid, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

Johanne Lie-Berland

HMS-rådgiver/fysioterapeut
Johanne har lang erfaring fra arbeid med individuell oppfølging av sykemeldte, arbeidsrettet rehabilitering, og arbeidsplassvurderinger. Hun bistår barnehagene som ekspert i vanskelige sykefraværssaker (ekspertbistand), med konflikthåndtering, i rus/AKAN-saker, og med gravideoppfølging. For tiden holder Johanne på med en master i personalledelse/HRM som avsluttes våren 2024. Johanne jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Bergen.

Ønsker du et tilbud fra Mentor BHT?

Har du spørsmål om våre tjenester eller ønsker en skreddersydd løsning for din barnehage? Vårt team er klare til å hjelpe deg. Fyll ut kontaktskjemaet, ring oss direkte, eller send en e-post for å starte dialogen. Vi er bedriftshelsetjenesten som kan barnehage!

Takk! Vi har mottatt meldingen din og vil ta kontakt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.